O nás 

Historia a súčasnosť spoločnosti GERI s.r.o. 

Spoločnosť GERI s.r.o. vznikla v roku 2007 pod obchodným menom BOGEMONT, s.r.o..

Spoločnosť BOGEMONT, s.r.o. a neskôr od roku 2014 pod jej novým obchodným menom GERI s.r.o. je od svojich začiatkov až doposiaľ, úzko špecializovaná na kompletné dodávky a montáže sklenených dvier, sklenených deliacich stien a priečok, skleneného zábradlia, sklenených výplní zábradlia či celosklených sprchovacích kútovsprchových zásten ako aj sklenených kuchynských obkladov.

Spoločnosť GERI s.r.o. svoje služby dodávok a montáži poskytuje v rámci celého Slovenska ako aj v prihraničných oblastiach okolitých štátov. Sklenené realizácie na mieru sú dodávané pre bežných klientov alebo firmy, pričom uskutočňujeme širokú škálu malých a stredne veľkých realizácií v interiéri a exteriéri. Všetky realizované sklenené diela sú vyrobené na mieru pre konkrétneho zákazníka. Máme vlastný montážny ktorý je pripravený celosklenené bezrámové konštrukcie dodať pre všetkých zákazníkov, ktorí majú záujem o bezpečný, kvalitný a trvanlivý produkt a požadujú detailne odvedenú prácu.

Pre názornosť uvádzam najčastejší postup realizácie sklenených konštrukcií v nasledovných v krokoch:

 • zadanie podkladov klientom pre nezáväznú cenovú ponuku
 •  vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky
 •  odsúhlasenie cenovej ponuky klientom
 •  presné zameranie miesta realizácie a konzultácia detailov diela
 •  úhrada zálohovej platby bankovým prevodom v dohodnutej výške
 •  zadanie sklenenej konštrukcie do výroby
 • odborná dodávka a montáž sklenenej konštrukcie
 • úhrada doplatku ceny bankovým prevodom alebo v hotovosti
 • prípadný záručný a pozáručný servis

Stavebná pripravenosť pre montáž celosklenej konštrukcie predpokladá základné prípravné akcie, ktoré by sa mali uskutočniť pred samotnou realizáciou jej inštalácie. Uvádzam najčastejšie príklady pre jednotlivé typy konštrukcií:

 • sklené deliace steny, sklenené dvere - je možné osadiť do staticky tuhého a finálne vypracovaného otvoru; v prípade SDK stien je potrebné dodatočné stuženie SDK steny stužujúcim profilom;
 • celosklené samonosné zábradlia - doporučujem z dôvodu bezproblémového kotvenia konzultáciu ešte v stave projektu stavby alebo pred vyliatím poterov na stropnú dosku;
 • sklené markízy a striešky - doporučujem konzultáciu ešte pre začatím zatepľovania budovy.

Ak by ste chceli odkonzultovať Vaše otázky týkajúce sa konštrukcie či dizajnu Vášho návrhu, využite, prosím náš emailový, resp. telefonický kontakt.
Inšpiráciou pri výbere vhodnej sklenenej konštrukcie môžu byť pre Vás ukážky našich realizácií uverejnené na stránkach jednotlivých produktov.

Pre všetkých záujemcov o sklenené bezrámové konštrukcie na mieru postupne v priebehu roku 2019 spúšťame náš E-shop skla a kovania na sklo na samostatnej webovej stránke www.sklenene.sk V našom E-shope sklenene.sk bude možné zakúpiť jednoduchšie sklenené konštrukcie ako sú napríklad, sklenené otváracie alebo posuvné dvere či sklenené sprchovacie kúty, boxy a sprchové zásteny. Zákazník sa pri každom sklenenom produkte na mieru bude môcť sám rozhodnúť či si kúpi len samotný montážny set ktorý obsahuje kovanie a sklo pripravené na montáž alebo bude chcieť kúpiť kompletné dielo vrátene našej odbornej montáže.