Sklenené otočné dvere

Popis a špecifikácia sklenených otočných dvier

Sklenené otočné dvere dokážu veľmi elegantne priestor uzatvoriť,  ale pritom tento ponechať otvorený voľnému prestupu denného svetla. Vďaka použitiu kaleného bezpečnostného skla je možné sklenené otočné dvere montovať na malé nenápadné bodové kovanie ktoré svojou nenápadnosťou umocňujú dojem vzdušnosti, svetlosti a výnimočnosti konštrukcie ktorý nepocítite pri žiadnych dverách z iných materiálov. Použitím kvalitného a rokmi osvedčeného kovania a kaleného bezpečnostného skla, sklenené otočné dvere dokážu splniť aj najnáročnejšie požiadavky klienta na trvanlivosť a odolnosť. Sklenené otočné dvere sa najčastejšie osádzajú do omietnutého ostenia dverného otvoru ale je možné za pomoci vopred  inštalovanej výstužnej konštrukcie ich osadiť aj do sadrokartónovej  priečky. Ďalšou alternatívou sú sklenené otočné dvere osadené do zárubne a to či už do klasickej oceľovej alebo do oblôžkovej drevenej či celohliníkovej ktorá odoláva vlhkému prostrediu.

Druhy sklenených otočných dvier

Jednokrídlové otočné dvere do zárubne

sklenene-dvere-do-zarubne
Sklenené jednokrídlové dvere do zárubne

Jednokrídlové otočné dvere

sklenene-otocne-dvere-01
Sklenené jednokrídlové dvere

Jednokrídlové otočné dvere so svetlíkom

Sklenené jednokrídlové dvere so svetlíkom

Dvojkrídlové otočné dvere

sklenene-dvojkridlove-dvere-so-svetlikom
Sklenené dvojkrídlové dvere

Dvojkrídlové otočné dvere so svetlíkom

sklenene-dvojkridlove-dvere-so-svetlikom
Sklenené dvojkrídlové dvere so svetlíkom

Sklenené otočné dvere do omietnutého ostenia

Sklenené dvere osadené do omietnutého ostenia stavebného otvoru sú osádzane na bočných otočných pántoch, alebo ešte častejšie, na rohových otočných pántoch.

Pri osadení dvier na jednoduché bočné otočné pánty sú tieto dvere jednostranne otočné a vtedy sú obvykle ovládané zámkom s kľučkou. Pri použití guličkovej zarážky s dorazom je možné aj pre tento typ sklených dvier zvoliť ovládanie madlom.

Druhou skupinou bočných otočných pántov sú  obojstranne otočné  tzv. lietačkové pánty  s mechanickým alebo mechanicko / hydraulickým tlmením chodu dvier. Pri použití tzv. lietačkových dvier je ako ovládanie takmer  vždy použité madlo ktorého tvar veľkosť a použitý materiál je čisto individuálnym výberom klienta. Aretáciu dvier v uzatvorenej polohe zabezpečujú otočné lietačkové pánty vačkovým mechanizmom ukrytým v tele pántu. Takmer všetky obojstranne otočné pánty majú vlastnosť  pri ktorej je možné dvere zablokovať v otvorenom stave na jednej aj druhej strane dverného otvoru .

sklenene-otvaracie-dvere-79
Sklenené otočné dvere na bočných pántoch
sklenene-otvaracie-dvere-58
Sklenené otočné dvere na bočných lietačkových pántoch

Sklenené otočné dvere na rohových otočných pántoch môžu byť na jednoduchých otočných pántoch ktoré predstavujú jednoduchý v tele pántu osadený horný a dolný otočný čap na ktorých sa dvere voľne otáčajú. Takýto typ dvier nemá blokovanie polohy a preto je vhodný pre kombinovanie s ovládaním dvier zámkom s kľučkou.  Pri požiadavke na ovládanie madlom sa použije blokovanie guličkovou zarážkou s dorazom.

Najčastejšie sklenené dvere na rohových otočných pántoch dodávame vo verzií kedy sú dvere obojstranne otočné. tzv. lietačkové. Najstarším používaným spôsobom samozatváracieho mechanizmu dvier bolo použitie, do podlahy zarezaného, podlahového samozatvárača s mechanicko hydraulickým tlmením chodu. Použitie tohto typu mechanizmu ľahko rozoznáte tým , že je v oblasti pántu  na podlahe väčší nerezový kryt  pod ktorým sa nachádza mechanizmus samozatvárača. Riešenie s podlahovým samozatváracom je dnes cenovo výhodné, robustné riešenie ktoré vie zniesť veľmi veľa otváracích cyklov. Veľkou nevýhodou tohto riešenia je potreba vyrezania značne veľkého otvoru do podlahy pri ktorom je možné poškodenie horšie nalepenej podlahy ako aj  možné poškodenie plytko osadeného podlahového kúrenia. Preto najvhodnejším riešením pri použití podlahových samozatváračov je miesto spodných pántov budúcich dvier pred pripraviť ešte v štádiu hrubej stavby a zalievania podlahového kúrenia.

Modernejšou verziou spodných samozatváracích tzv. lietačkových rohových otočných pántov je použitie pántov ktoré majú všetku mechaniku ako aj hydrauliku uzatvorenú v tele pántu. Tento typ pántov má jednoduchú montážnu pätku ktorá sa plytko (40 mm) vŕta do podlahy.  Obojstranne otvárané dvere sú prakticky vo všetkých prípadoch ovládané madlom. Výber druhu tvaru, rozmerov ako aj typu použitého materiálu madla je len na klientovom výbere.

sklenene-otvaracie-dvere-2
sklenene-otvaracie-dvere-96

Sklenené dvere do obložkových zárubní

Sklenené otváracie dvere osadené do oblôžkových zárubní bývajú osadené na bočných otočných pántoch. Sklenené dvere vieme osadiť aj do moderných ako aj starých oceľových zárubní. Profilové zjednodušené hliníkové zárubne sú jednoduchým riešením ako v omietnutom ostení otvoru vytvoriť osadenie dvier s falcom a s dosadacím tesnením.

Ovládanie otočných dvier  osadených v zárubní  je najčastejšie zámkom s kľučkou a s alebo bez Fab vložky. Samozrejme je možné dodať aj zámky s WC toaletných uzáverom s indikáciou stavu. Prípadne len Fab vložky s gombíkovým uzatváraním namiesto kľúčového . Pri výbere zámkov treba vždy brať ohľad na možnosť núdzového otvorenia dvier náhradným kľúčom alebo v prípade WC uzáverov vybrať uzamykací systém ktorý umožní núdzové odomknutie zámku mincou.

sklenene-otvaracie-dvere-94

Druhou často používanou možnosťou ovládania dvier je použitie dverného madla ktoré z ktorých je na výber veľké množstvo tvarov rozmerov ako aj typoch použitej trubky.Pri ovládaní sklených dvier madlom sa na dverách nenachádza žiadna jazýčková strelka zámku ktorá by dvere blokovala v uzatvorenej polohe. Z toho dôvodu do falca dvier osádzame guličkovú zarážku s pružinou. Pri uzatváraní dvier hrana skla guličku zatlačí,  prejde popri zatlačenej guličke ďalej kde následne uvoľní tlak na guličku a táto svojim vysunutím zatvorené krídlo pridŕža. Veľmi jednoduché elegantné takmer nehlučné riešenie ako sklenené dvere z madlom udržať v uzatvorenom stave.

Pri blokovaní dvier guličkovou zarážkou a ovládaní madlom sa sklenené dvere nedujú uzamknúť.  Pokiaľ chcete dvere uzamknúť  je na výber niekoľko druhov prídavných zámkov.  V zámkoch je možné použitie napríklad Fab vložiek s gombíkových ovládaním a mincovou drážkou alebo je možné použitie vložiek klasických s kľúčmi či v kombinácií gombík a kľuč.

prídavný zámok na sklené dvere

Druhy vzhľadu skla sklenených otočných dvier

Spomedzi veľkého množstva druhov vzhľadu skiel naši zákazníci najčastejšie vyberajú z klasického číreho, celoplošne matovaného alebo vzorovaného skla. Vo výnimočných prípadoch zákazník požaduje sklo farbené v hmote alebo s metalickým vzhľadom. Pripadne sklo ktoré je potlačené a následne zlaminované. Možnosti výberu druhov skiel ktoré sú použiteľné v sklenených konštrukciách  je veľmi veľa.

Čire sklo
Matné sklo
Vzorované sklo

Klasické číre v našich realizáciách najčastejšie používané sklo obsahuje vo svojom chemickom zložení železnaté prísady ktoré spôsobujú známe zelenkavé zafarbenie skla. Toto zafarbenie je najviac vnímané na hrane skla. So stúpajúcou hrúbkou skla zelenkavý efekt narastá. Zafarbenie skla spôsobuje farebný posun ktorý v určitých situáciách nemusí byť vhodným doplnkom pohľadu. Pre situácie kedy je požadované čo najvernejšie podanie farieb (kuchynské zásteny a obklady stien) alebo jednoducho klient pri zadaní diela žiada čírejšie sklo máme v ponuke tzv. Ultra číe sklo ktoré nemá zelenkavé podfarbenie.  Nie je pravdou, že tento typ skla je absolútne číre. Toto sklo podľa toho ktorý výrobca ho vyrobil má veľmi jemné podfarbenie do svetlo šedého alebo bledo modrého odtieňa.

sklenene-otvaracie-dvere-81

Matované sklá dodávame kyselinou leptané (matelux, satináto). Leptané sklo má veľmi jemný zamatový povrch ktorý nezachytáva nečistoty. Vďaka absencií  mikroskopických pórov a trhliniek  je sklo veľmi ľahko umývateľné. Leptaním matované sklá sú štandardne dodávané ako jednostranne matované. Ak zákazník výslovne požaduje sklo pieskované je samozrejme možné dodať aj toto. Pieskované sklo má oproti leptanému hrubší povrch ktorý je potrebné ošetriť pre uzatvorenie pórov lakovaním. Aj napriek lakovaniu je pieskované sklo v porovnaní s leptaným náchylnejšie na ťažko odstrániteľné znečistenie. Existujú typy znečistenia ( maľovky, rozpúšťadlové farby, iné chemikálie ) ktoré dokážu narušiť lakovú bariéru pieskovaného povrchu skla a v tom momente vznikne veľmi ťažko odstrániteľné znečistenie. Naším zákazníkom ak výslovne nepožadujú z nejakého dôvodu pieskované sklo odporúčame použitie skla leptaného.

sklenene-otocne-dvere-do-zarubne

Vzorované sklo dodávame najčastejšie ako digitálne keramickým pigmentom potlačené sklo. Vzorom vďaka možnostiam potlače vysokým rozlíšením môže byť ľubovoľný zákaznícky vzor ktorý je v dostatočnom rozlíšení pre danú plochu skla. Digitálna keramická potlač farebná alebo imitujúca pieskovanie je na sklo potlačená a následne počas kalenia (cca 600 stupňov) “zapečená“ do povrchu skla. Potlač sa stáva neoddeliteľnou  súčasťou skla.  Rovnakou technológiu keramického pigmentu je vytváraná napríklad potlač na varných kuchynských doskách. Spomedzi iných technológii potlače skla je tento typ keramickej potlače jediný, ktorý odolá kombinácií mechanického , chemického a tepelného zaťaženia. Všetkým zákazníkom ktorý napriek nevýhodám požadujú vzorovanie skla pieskovaním samozrejme vieme zabezpečiť aj toto. Pieskovaný vzor je ošetrený lakovaním ktoré znižuje náchylnosť povrchu na ťažko odstrániteľné znečistenie.    

sklenene-otvaracie-dvere-65

Ako hrube sklo pre sklenéné otočné dvere

Sklenené otočné dvere je možné dodať zhotovené z kaleného monolitického skla hrúbky ESG 8, 10 a 12 mm alebo kaleného a lepeného skla hrúbky ESG/VSG 5+5.2 a 6+6-2. Pre sklenené otváracie dvere v omietnutom ostení ktoré sú na bočných otočných pántoch používame v našich realizáciach ako minimálnu konfiguráciu kalené monolitické sklo hrúbky 8 mm použitím hrubšieho skla dosiahnete väčšiu mechanickú odolnosť a väčšiu nepriezvučnosť dvier.

Pre sklenené otočné dvere ktoré budú osadené na rohových otočných pántoch je do výšky skla dvier 2600 mm nami použivanou minimálnou konfiguráciou použitie kaleného monolitického skla hrúbky 10 mm. Pokiaľ bude sklo dvier mať väčšiu výšku ako 2600mm alebo pri nižších dverách chcete dosiahnuť väčšiu mechanickú odolnosť alebo väčšiu nepriezvučnosť použijeme kalené sklo hrúbky 12 mm.

Dodržaním správnej konfigurácie hrúbky a druhu skla predídete nepríjemným prekvapeniam napríklad v podobe rezonancie dvier alebo nepríjemnému voľnému priehybu skla ktorý nevzbudzuje dôveru v kvalitu, robustnosť a neposlednom rade aj bezpečnosť v zakúpený produkt.

Cena sklenených otočných dvier

Ceny sklenených otočných dvier uvádzame na príkladoch z našich realizácií.

Cena sklenených otočných dvier sa skladá z položiek sklo a kovanie, zameranie stavebného otvoru, návrh sklenenej konštrukcie, naša odborná montážnaša doprava. Položky produktu je možné odpočítať alebo kombinovať.

Napríklad vypustením položky zameranie a montáž viete dosiahnuť výrazné zníženie ceny výsledného produktu. Pri takejto voľbe si sami čo najpresnejšie zameriate stavebný otvor, vaše zameranie nám pošlete na mail, my sa postarám o návrh a vyrobenie sklených dvier na mieru a ich dopravu a Vy s pomocou napríklad šikovného suseda dvere zamontujete do stavebného otvoru. Pri otočných dverách to nie je žiadna veľká veda a priemerne šikovný domáci majster to zvládne. 

Štandardná záruka na sklo a kovanie je 24 mesiacov. 
Pri objednaní našej kompletnej dodávky vrátene našej montáže je záruka na sklenené sklené dvere a montáž 36 mesiacov.

Kontaktný formulár sklenené otočné dvere

Pošlite nám svoju správu alebo rovno zadanie na nezáväznú cenovú ponuku

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vášho zadania. Zásady spracovania osobných údajov.