Sklenené posuvné dvere

Popis a špecifikácia sklenených posuvných dvier

Sklenené posuvné dvere sú veľmi dobre vypadajúce a veľmi praktické dvere ktoré vedia elegantne uzatvoriť dverný otvor a zároveň ušetria v okolí dvier niekedy tak drahocenný priestor. Sklenené posuvné dvere, svojim posuvným pohybom pri otváraní a zatváraní, nezaberajú takmer žiadne miesto. Táto veľká výhoda všetkých posuvných dvier v spojení s výnimočnosťou a originalitou vzhľadu, ktorú vedia ponúknuť len sklenené posuvné dvere, Vám poskytne plne funkčné dvere ktoré priestor uzatvoria ale tento zároveň ponechávajú otvorený voľnému prestupu či už denného alebo umelého svetlá. Sklenené posuvné dvere, sú výrazným, moderným, veľmi hodnotne vypadajúcim prvkom, ktoré priestor dotvárajú  v zatvorenom ako aj otvorenom stave. Posuvné dvere je samozrejme možné montovať aj do vstavaných stavebných púzdier ale u nás zastávame názor , že tak pekné dvere je veľká škoda ukrývať do steny. 

Druhy sklenených posuvných dvier

Jednokrídlové posuvné dvere

Sklenené jednokrídlové posuvné dvere

Dvojkrídlové posuvné dvere

Sklenené dvojkrídlové posuvné dvere

Sklenené jedno a dvojkrídlové posuvné dvere bývajú umiestnene s vopred určeným presahom pred stavebným otvorom ktorý majú uzatvárať. V našich realizáciách najčastejšie volíme presah skla vo veľkosti 40 mm. 40 mm presah skla sa nám praxou osvedčil ako najvhodnejší jednak pre dostatočné uzatvorenie priestoru ako aj pre zachovanie diskrétnosti a intimity za zatvorenými matnými dverami. Vzdialenosť dverného krídla od steny je rôzna podľa použitého posuvného systému v rozsahu 9 mm až 25 mm.
Sklenené dverné krídlo je celou váhou zavesené na pojazdovej koľajnici posuvného systému. Pre svoj posuvný pohyb sklenené dvere nepotrebujú na podlahe žiadnu vodiacu koľajnicu či drážku. Jediným prvkom na podlahe je malé podlahové vodítko ktoré je umiestnené na okraji ostenia otvoru kde svojim tvarom písmenu U zabezpečuje vedenie posúvania skla dvier popri stene.

podlahove-voditko
Podlahové vodítko
detail na pojazdový vozík
Detail pojazdový vozík Systém Klasik

V súčasnosti najčastejšie montujeme pre našich klientov posuvný systém od spoločnosti GEZE Levolan ktorý má vynikajúcu svetlú výšku systému ktorá je len 50 mm. V systéme je ukryté úplne všetko.  Nič netrčí, nič neruší čistý pohľad na dvere. Druhým často dodávaným systémom je cenovo priaznivejší systém Klasik so svetlou výškou krytu 105 mm ktorý máme v ponuke od počiatku našich montáži sklenených konštrukcií. Je to klasický robustný systém ktorý veľmi veľa vydrží a má veľkú nosnosť. Vďaka histórii môžeme spoľahlivo potvrdiť jeho naozaj dlhodobú spoľahlivosť. Ďalším posuvným systémom je celonerezový pohľadový posuvný systém ktorý sa svojím vzhľadom a tech poňatím nedá z nijakým iným systémom zameniť. 

V prípade záujmu máme možnosť dodať aj iné posuvné systémy či už mechanické ako aj automatické. Ak budete žiadať napríklad Dormu Muto Comfort pretože je to známa značka a máte ju určenú od architekta v projekte stavby. Žiaden problém. 

Posuvné systémy sú v poslednom období často dopĺňané o dobrzďovanie pohybu dvier ktoré je často pomenúvané ako soft stop alebo duo soft stop. Dobrzďovanie ako príplatkový doplnok zvyšuje užívateľský komfort a dojem z hodnotnosti produktu. V prípade dvojkrídlových dvier je v ponuke aj možnosť synchronizácie pohybu dvier.

sklenene-posuvne-dvere-140
Posuvné dvere na Klasickom 105 mm systéme
sklenene-posuvne-dvere-111
Posuvné dvere na 50 mm posuvnom systéme
sklenene-posuvne-dvere-22
Posuvné dvere na pohľadovom nerezovom systéme

Koľajnicu posuvného systému pri našich realizáciách kotvíme do steny alebo prekladu vždy prostredníctvom chemickej kotvy a ňou vlepovaných závitových púzdier  z vnútorným zavitom. Vďaka tejto voľbe kotvenia nemáme nikdy žiadne reklamácie. Keďže posuvné dvere ktoré bežne vážia 60 - 100  a viac kg svojim pohybom neustále dynamicky namáhajú kotvený spoj je použitie najvyššej rady kotvenia viac ako vhodnou voľbou. Pokiaľ je podlaha zhotovená z keramického obkladu a pod ňou je umiestnené podlahové kúrenie,  podlahové vodítko dvier lepíme na podlahu pevnostným epoxidovým lepidlom.

Čire sklo
Matné sklo
Vzorované sklo

Spomedzi veľkého množstva druhov vzhľadu skiel naši zákazníci najčastejšie vyberajú z klasického číreho, celoplošne matovaného alebo vzorovaného skla. Vo výnimočných prípadoch zákazník požaduje sklo farbené v hmote alebo s metalickým vzhľadom. Pripadne sklo ktoré je potlačené a následne zlaminované. Možnosti výberu druhov skiel ktoré sú použiteľné v sklenených konštrukciách  je veľmi veľa.

Klasické číre v našich realizáciách najčastejšie používané sklo obsahuje vo svojom chemickom zložení železnaté prísady ktoré spôsobujú známe zelenkavé zafarbenie skla. Toto zafarbenie je najviac vnímané na hrane skla. So stúpajúcou hrúbkou skla zelenkavý efekt narastá. Zafarbenie skla spôsobuje farebný posun ktorý v určitých situáciách nemusí byť vhodným doplnkom pohľadu. Pre situácie kedy je požadované čo najvernejšie podanie farieb (kuchynské zásteny a obklady stien) alebo jednoducho klient pri zadaní diela žiada čírejšie sklo máme v ponuke tzv. Ultra číe sklo ktoré nemá zelenkavé podfarbenie.  Nie je pravdou, že tento typ skla je absolútne číre. Toto sklo podľa toho ktorý výrobca ho vyrobil má veľmi jemné podfarbenie do svetlo šedého alebo bledo modrého odtieňa.

sklenene-posuvne-dvere-21

Matované sklá dodávame kyselinou leptané (matelux, satináto). Leptané sklo má veľmi jemný zamatový povrch ktorý nezachytáva nečistoty. Vďaka absencií  mikroskopických pórov a trhliniek  je sklo veľmi ľahko umývateľné. Leptaním matované sklá sú štandardne dodávané ako jednostranne matované. Ak zákazník výslovne požaduje sklo pieskované je samozrejme možné dodať aj toto. Pieskované sklo má oproti leptanému hrubší povrch ktorý je potrebné ošetriť pre uzatvorenie pórov lakovaním. Aj napriek lakovaniu je pieskované sklo v porovnaní s leptaným náchylnejšie na ťažko odstrániteľné znečistenie. Existujú typy znečistenia ( maľovky, rozpúšťadlové farby, iné chemikálie ) ktoré dokážu narušiť lakovú bariéru pieskovaného povrchu skla a v tom momente vznikne veľmi ťažko odstrániteľné znečistenie. Naším zákazníkom ak výslovne nepožadujú z nejakého dôvodu pieskované sklo odporúčame použitie skla leptaného.

sklenene-posuvne-dvere-73

Vzorované sklo dodávame najčastejšie ako digitálne keramickým pigmentom potlačené sklo. Vzorom vďaka možnostiam potlače vysokým rozlíšením môže byť ľubovoľný zákaznícky vzor ktorý je v dostatočnom rozlíšení pre danú plochu skla. Digitálna keramická potlač farebná alebo imitujúca pieskovanie je na sklo potlačená a následne počas kalenia (cca 600 stupňov) “zapečená“ do povrchu skla. Potlač sa stáva neoddeliteľnou  súčasťou skla.  Rovnakou technológiu keramického pigmentu je vytváraná napríklad potlač na varných kuchynských doskách. Spomedzi iných technológii potlače skla je tento typ keramickej potlače jediný, ktorý odolá kombinácií mechanického , chemického a tepelného zaťaženia. Všetkým zákazníkom ktorý napriek nevýhodám požadujú vzorovanie skla pieskovaním samozrejme vieme zabezpečiť aj toto. Pieskovaný vzor je ošetrený lakovaním ktoré znižuje náchylnosť povrchu na ťažko odstrániteľné znečistenie.    

sklenene-posuvne-dvere-71

Sklenené posuvné dvere je možné dodať zhotovené z kaleného monolitického skla hrúbky ESG 8, 10 a 12 mm alebo kaleného a lepeného skla hrúbky ESG/VSG 5+5.2 a 6+6-2. Pre sklenené posuvné dvere je v našich realizáciách najčastejšie používané kalené monolitické sklo hrúbky 8 mm sklo má malú hmotnosť  a tým pádom sa ľahšie otvára ale na strane druhej má aj nižšiu nepriezvučnosť  a tuhosť. Pri väčších šírkach posuvných dvier sa pri použití 8 mm hrúbky skla dvier začína viac prejavovať horizontálny priehyb skla, ktorý môže vyvolať dojem kmitajúcej platne alebo plachty. Keďže je sklo hrúbky 10 mm tuhšie je aj celková tuhosť ako aj nepriezvučnosť sklených dvier tejto hrúbky väčšia. Na strane druhej sú hrubšie dvere ťažšie a na začiatku posúvania dvier treba viac zabrať. Posuvný systém dvier sklo posúva naozaj hladko a s minimálnym valivým odporom  ale na začiatku jednoducho treba krídlom pohnúť . Tu fyziku nevieme nijako oklamať. Správna konfigurácia a výber hrúbky skla sklených posuvných dvier je o nájdení kompromisu medzi : cenou, hmotnosťou , tuhosťou a nepriezvučnosťou skla dvier.

Kontakt

Pošlite nám svoju správu alebo rovno zadanie na nezáväznú cenovú ponuku

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vášho zadania. Zásady spracovania osobných údajov.