Sklenené realizácie 

Naše sklenené realizácie sme rozdelili do niekoľkých základných kategórií.   

Sklenené dvere

Sklenené dvere zastrešujú svojim názvom dva rozdielne produkty. Jedným su sklenené otváracie alebo inak aj otočné dvere a druhým sú dvere posuvné. Často sa stáva sa, že záujemcovia hľadajú dverné krídlo s fixným panelom práve v tejto skupine produktov a nevedia ho nájsť. Tento produkt sa nachádza v sklenených stenách.

Sklenené deliace steny

Kategória sklenené steny obsahuje tri podkategórie, ktoré sa vzájomne líšia druhom zabudovaných dvier alebo aj úplnou absenciou dvier. Prvým druhom stien sú deliace steny kombinujúce fixnú časť s otváracími dverami, druhou je kombinácia fixnej časti s posuvnými dverami a treťou je samotná fixná deliaca stena, ktorá neobsahuje žiadne dvere.

Sklenené sprchové dvere, boxy, kúty a zásteny

Skupinu sklenených sprchovacích produktov na mieru delíme na jednoduché sklenené otváracie dvere, sprchové kúty v kombinácií otváracích dvier a fixného panelu alebo viacerých panelov a samostatnú skupinu sprchových kútov obsahúcu posuvné dvere a fixný panel alebo niekoľko fixných panelov.

Sklenené zábradlie a výplne rámového zábradlia

Táto kategória produktov je zložená z dvochpod kategórií, a to celoskleného samonosného zábradlia a zábradlia rámového s aplikovaním bezrámovej sklenenej výplne na bodových alebo lineárnych držiakoch.

Sklenené kuchynské zásteny a obklady stien

Či už sa jedná o sklenený kuchynský obklad alebo obklad steny, vždy používame rovnaký základný typ skla. Kalené celoplošne, alebo vzorovo, digitálne keramickým pigmentom emailované sklo je absolútnou voľbou vo výbere skla pre obklad.  Mechanickou, fyzikálnou či chemickou odolnosťou tento typ skla nemá žiadnu lepšiu alternatívu.

Iné sklenené konštrukcie

Kategória iných sklenených konštrukcií obsahuje produkty, ktoré sa vyskytujú výnimočne alebo len v malom počte, aby bol dôvod pre ne zakladať samostatnú prezentačnú kategóriu.