Sklenené otváracie dvere 

popis, špecifikácia a ceny sklenených dvier otočných a kyvných 

Sklenené otváracie dvere dokážu veľmi elegantne priestor uzatvoriť,  ale pritom tento ponechať otvorený voľnému prestupu denného svetla. Vďaka použitiu kaleného bezpečnostného skla je možné sklenené otočné dvere montovať na malé nenápadné bodové kovanie ktoré svojou nenápadnosťou umocňujú dojem vzdušnosti, svetlosti a výnimočnosti konštrukcie ktorý nepocítite pri žiadnych dverách z iných materiálov. Použitím kvalitného a rokmi osvedčeného kovania a kaleného bezpečnostného skla, sklenené otočné dvere dokážu splniť aj najnáročnejšie požiadavky klienta na trvanlivosť a odolnosť. Sklenené otočné dvere sa najčastejšie osádzajú do omietnutého ostenia dverného otvoru ale je možné za pomoci vopred  inštalovanej výstužnej konštrukcie ich osadiť aj do sadrokartónovej  priečky. Ďalšou alternatívou sú sklenené otočné dvere osadené do zárubne a to či už do klasickej oceľovej alebo do oblôžkovej drevenej či celohliníkovej ktorá odoláva vlhkému prostrediu.

Ak máte akékolvek otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom mailu geri@geri.sk alebo telefonicky +421 904 038 128

Ak nám chcete poslať zadanie na cenovú ponuku, prosím vyplnte kontaktný formulár na spodku tejto stránky

Druhy sklenených otváracích dvier 

Sklenené dvere do zárubne

Sklenené dvere do zárubní, bývajú osadené na bočných otočných alebo v prípade tzv. slepých zárubní bez falca na kyvných pántoch. Sklenené dvere vieme osadiť aj do moderných ako aj starých oceľových zárubní. Otočné pánty sú v prevedení montáže na otočný čap čo je najstaršia verzia pántov vhodná pre použitie aj pre existujúce oceľové zárubne, alebo na montážnu platničku pántu ktorá je umiestnená vo falci zárubne. Verziou pántu na montážnu platničku je záklap zárubne pohľadovo bez rušenia telom pántov dvier. Existuje aj riešenie pre omietnuté ostenia pri ktorých chce zákazník dosiahnuť osadenie sklených dvier do falca s tesnením. Mame v ponuke zjednodušené hliníkové profilové L ale Z  zárubne, ktorými je možné vytvoriť osadenie dvier s falcom a s dosadacím tesnením ktoré je rovnaké ako pri oblôžkových zárubniach.

Ovládanie sklenených dvier v zárubni je pri otočných dverách najčastejšie prevedené zámkom s kľučkou a vložkou alebo vo verzií zámku bez vložky. Samozrejme je možné dodať aj zámky s WC toaletných uzáverom s indikáciou stavu, prípadne len Fab vložky s gombíkovým uzatváraním namiesto kľúčového. Pri výbere zámkov treba vždy brať ohľad na možnosť prípadného núdzového otvorenia dvier náhradným kľúčom alebo v prípade WC uzáverov vybrať uzamykací systém ktorý umožní núdzové odomknutie zámku napríklad mincou. Pri slepých zárubniach s kyvnými dverami sa ako ovládanie dvier najčastejšie používa madlo v mnohých tvarových a rozmerových verziách. 

Pri ovládaní sklených dvier madlom sa na dverách nenachádza žiadna jazýčková strelka zámku ktorá by dvere blokovala v uzatvorenej polohe. Z toho dôvodu do falca dvier osádzame guličkovú zarážku s pružinou. Pri uzatváraní dvier hrana skla guličku zatlačí,  prejde popri zatlačenej guličke ďalej kde následne uvoľní tlak na guličku a táto svojim vysunutím zatvorené krídlo pridŕža. Veľmi jednoduché elegantné takmer nehlučné riešenie ako sklenené dvere z madlom udržať v uzatvorenom stave.

Sklenené dvere do omietnutého ostenia

Sklenené dvere do omietnutého ostenia stavebného otvoru sú osádzane na bočných otočných pántoch, alebo ešte častejšie, na rohových otočných pántoch. Pri osadení dvier na jednoduché bočné otočné pánty sú tieto sklenené dvere jednostranne otočné a vtedy sú obvykle ovládané zámkom s kľučkou. Pri použití guličkovej zarážky s dorazom je možné aj pre tento typ sklených dvier dosiahnuť ovládanie madlom.

Druhou skupinou bočných alebo rohových pántov sú pánty kyvné tzv. lietačkové pánty s mechanickým alebo mechanicko / hydraulickým tlmením chodu dvier. Aretáciu dvier v uzatvorenej polohe zabezpečujú otočné lietačkové pánty vačkovým mechanizmom ukrytým v tele pántu. Takmer všetky kyvné pánty majú vlastnosť  pri ktorej je možné dvere zablokovať v otvorenom stave na jednej aj druhej strane dverného otvoru.

Najstarším používaným typom samozatváracieho mechanizmu dvier bolo použitie, do podlahy zarezaného, podlahového samozatvárača s mechanicko hydraulickým tlmením chodu. Použitie tohto typu mechanizmu ľahko rozoznáte tým , že je v oblasti pántu  na podlahe väčší nerezový kryt  pod ktorým sa nachádza mechanizmus samozatvárača. Modernejšou verziou spodných samozatváracích tzv. lietačkových rohových otočných pántov je použitie pántov ktoré majú všetku mechaniku ako aj hydrauliku uzatvorenú v tele pántu. Tento typ pántov má jednoduchú montážnu pätku ktorá sa plytko (40 mm) vŕta do podlahy. 

Ovládanie otočných sklených dvier  je najčastejšie prevedené zámkom s kľučkou a vložkou alebo vo verzií zámku bez vložky. Samozrejme je možné dodať aj zámky s WC toaletných uzáverom s indikáciou stavu, prípadne len Fab vložky s gombíkovým uzatváraním namiesto kľúčového. Pri výbere zámkov treba vždy brať ohľad na možnosť prípadneho núdzového otvorenia dvier náhradným kľúčom alebo v prípade WC uzáverov vybrať uzamykací systém ktorý umožní núdzové odomknutie zámku napríklad mincou.

 

Sklenené dvere dvojkrídlové

Sklenené dvere dvojkrídlové, osádzame najčastejšie do omietnutého ostenia na kyvné tzv. lietačkové pánty. Kyvné pánty môžu byť bočné alebo rohové s mechanickým alebo mechanicko / hydraulickým tlmením chodu dvier. Aretáciu dvier v uzatvorenej polohe zabezpečujú samotné kyvné pánty vačkovým mechanizmom ukrytým v tele pántu. Takmer všetky kyvné tzv lietačkové pánty majú vlastnosť  pri ktorej je možné dvere ponechať zablokované v otvorenom stave na jednej aj druhej strane dverného otvoru.

Najstarším používaným typom samozatváracieho mechanizmu dvier bolo použitie, do podlahy zarezaného, podlahového samozatvárača s mechanicko hydraulickým tlmením chodu. Použitie tohto typu mechanizmu ľahko rozoznáte tým , že je v oblasti pántu  na podlahe väčší nerezový kryt  pod ktorým sa nachádza mechanizmus samozatvárača. Modernejšou verziou spodných samozatváracích tzv. lietačkových rohových otočných pántov je použitie pántov ktoré majú všetku mechaniku ako aj hydrauliku uzatvorenú v tele pántu. Tento typ pántov má jednoduchú montážnu pätku ktorá sa plytko (40 mm) vŕta do podlahy. 

Ovládanie sklenených dvojkrídlových dvier ja takmer vždy madlom ktorého rozmery a tvary sú v ponuke v mnohých verziach a záleží len na osobných preferenciach.  

Druhy skiel pre sklenené dvere otočné a kyvné

Spomedzi veľkého množstva druhov vzhľadu skiel naši zákazníci najčastejšie vyberajú z klasického číreho, celoplošne matovaného alebo vzorovaného skla. Vo výnimočných prípadoch zákazník požaduje sklo farbené v hmote alebo s metalickým vzhľadom. Pripadne sklo ktoré je potlačené a následne zlaminované. Možnosti výberu druhov skiel ktoré sú použiteľné v sklenených konštrukciách  je veľmi veľa.

Sklo klasické číre v našich realizáciách najčastejšie používané sklo obsahuje vo svojom chemickom zložení železnaté prísady ktoré spôsobujú známe zelenkavé zafarbenie skla. Toto zafarbenie je najviac vnímané na hrane skla. So stúpajúcou hrúbkou skla zelenkavý efekt narastá. Zafarbenie skla spôsobuje farebný posun ktorý v určitých situáciách nemusí byť vhodným doplnkom pohľadu. Pre situácie kedy je požadované čo najvernejšie podanie farieb (kuchynské zásteny a obklady stien) alebo jednoducho klient pri zadaní diela žiada čírejšie sklo máme v ponuke tzv. Ultra číe sklo ktoré nemá zelenkavé podfarbenie.  Nie je pravdou, že tento typ skla je absolútne číre. Toto sklo podľa toho ktorý výrobca ho vyrobil má veľmi jemné podfarbenie do svetlo šedého alebo bledo modrého odtieňa.

Matované leptané sklá sú kyselinou leptané sklá zančiek (matelux a satináto). Leptané sklo má veľmi jemný zamatový povrch ktorý nezachytáva nečistoty. Vďaka absencií  mikroskopických pórov a trhliniek  je sklo veľmi ľahko umývateľné. Leptaním matované sklá sú štandardne dodávané ako jednostranne matované. Ak zákazník výslovne požaduje sklo pieskované je samozrejme možné dodať aj toto.

Pieskované sklo má oproti leptanému hrubší povrch ktorý je potrebné ošetriť pre uzatvorenie pórov lakovaním. Aj napriek lakovaniu je pieskované sklo v porovnaní s leptaným náchylnejšie na ťažko odstrániteľné znečistenie. Existujú typy znečistenia ( maľovky, rozpúšťadlové farby, iné chemikálie ) ktoré dokážu narušiť lakovú bariéru pieskovaného povrchu skla a v tom momente vznikne veľmi ťažko odstrániteľné znečistenie. Naším zákazníkom ak výslovne nepožadujú z nejakého dôvodu pieskované sklo odporúčame použitie skla leptaného.

Vzorované digitálne potlačené sklo dodávame najčastejšie ako keramickým pigmentom potlačené sklo. Vzorom vďaka možnostiam potlače vysokým rozlíšením môže byť ľubovoľný zákaznícky vzor ktorý je v dostatočnom rozlíšení pre danú plochu skla. Digitálna keramická potlač farebná alebo imitujúca pieskovanie je na sklo potlačená a následne počas kalenia (cca 600 stupňov) “zapečená“ do povrchu skla. Potlač sa stáva neoddeliteľnou  súčasťou skla.  Rovnakou technológiu keramického pigmentu je vytváraná napríklad potlač na varných kuchynských doskách. Spomedzi iných technológii potlače skla je tento typ keramickej potlače jediný, ktorý odolá kombinácií mechanického , chemického a tepelného zaťaženia.

Vzorové pieskovanie skla určené pre všetkým zákazníkov ktorý napriek nevýhodám požadujú vzorovanie skla pieskovaním samozrejme vieme zabezpečiť aj toto. Pieskovaný vzor je ošetrený lakovaním ktoré znižuje náchylnosť povrchu na ťažko odstrániteľné znečistenie. Samozrejme ani po nalakovaní sa pieskovaný povrch skla svojou odolnosťou voči znečisteniu a obtiažnosťou čistenia nedá porovnávať s keramickou potlačou.    

Ako hrube sklo pre sklenéné otočné a kyvné dvere

Sklenené otočné dvere je možné dodať zhotovené z kaleného monolitického skla hrúbky ESG 8, 10 a 12 mm alebo kaleného a lepeného skla hrúbky ESG/VSG 5+5.2 a 6+6-2. Pre sklenené otváracie dvere v omietnutom ostení ktoré sú na bočných otočných pántoch používame v našich realizáciach ako minimálnu konfiguráciu kalené monolitické sklo hrúbky 8 mm použitím hrubšieho skla dosiahnete väčšiu mechanickú odolnosť a väčšiu nepriezvučnosť dvier.

Pre sklenené otočné dvere ktoré budú osadené na rohových otočných pántoch je do výšky skla dvier 2600 mm nami použivanou minimálnou konfiguráciou použitie kaleného monolitického skla hrúbky 10 mm. Pokiaľ bude sklo dvier mať väčšiu výšku ako 2600mm alebo pri nižších dverách chcete dosiahnuť väčšiu mechanickú odolnosť alebo väčšiu nepriezvučnosť použijeme kalené sklo hrúbky 12 mm.

Dodržaním správnej konfigurácie hrúbky a druhu skla predídete nepríjemným prekvapeniam napríklad v podobe rezonancie dvier alebo nepríjemnému voľnému priehybu skla ktorý nevzbudzuje dôveru v kvalitu, robustnosť a neposlednom rade aj bezpečnosť v zakúpený produkt.

Ceny sklenených otočných dvier

Ceny sklenených otočných dvier uvádzame na príkladoch z našich realizácií.

Cena sklenených dvier je zložená zo skla dvier a pántov pre sklenené dvere a ovládania dvier ktoré je podľa typu daného príkladu najčastejšie madlom alebo zámkom s kľučkou. Cena je vždy vytvorená na konkrétné dvere tak ako je na ilustračnom obrázku. 

V prípade záujmu zabezpečujeme odborné zamerania a konzultáciu na mieste realizácie ako aj odbornú montáž produktu po celom území Slovenska a v prihraničných oblastiach okolitých štátov.

Štandardná záruka na sklo a kovanie je 24 mesiacov. 
Pri objednaní našej kompletnej dodávky vrátene našej montáže je záruka na sklenené sklené dvere a montáž 36 mesiacov.

Pre viac cien a variácií produktov navštívte stránky nášho E-shopu skla a kovania na sklo na adrese https://sklenene.sk/

Číre sklenené otočné dvere do zárubne - cena

sklenené otočné dvere osadené do existujúcej oceľovej alebo obložkovej zárubne s ovládaním zámkom s kľučkou

Sklenené kyvné dvere - Liptovský Mikuláš

Kompletné sklenené dvere na mieru vyrobené z číreho skla hrúbky 8 mm v montážnej sade s kovaním pripravenej na osadenie do existujúcej oceľovej alebo oblôžkovej zárubne. Dvere ovládané zámkom s kľučkou.

Produkt obsahuje :

 • 1 ks sklenené dverné krídlo z kaleného klasického číreho skla hrúbky 8 mm 
 • 2 ks otočných pántov na čap 
 • 1 ks zámok dvier oblý
 • 1 ks dvojica kľučiek
 • 1 ks protikus strelky zámku do falca zárubne

Príklady ceny 

 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  620 x 1970 mm cena od 219,-€ 
 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  720 x 1970 mm cena od 231,-€
 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  820 x 1970 mm cena od 243,-€
 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  920 x 1970 mm cena od 255,-€

pozn.: cena pri zvolenom povrchu kovania: eloxovaný strieborný hliník 

Pre zistenie cien viacerých variant a rozmerov sklenených otočných dvier môžete navštíviť  stránky nášho E-shopu skla a kovania sklenene.sk 

Adresa sklenených dvier uvedených v príklade: https://sklenene.sk/sklenene-otocne-a-kyvne-dvere/sklenene-otocne-dvere-cire-do-zarubne-2/

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Obrázok produktu je ilustračný. 

Matné sklenené otočné dvere do zárubne - cena

sklenené otočné dvere osadené do existujúcej oceľovej alebo obložkovej zárubne s ovládaním zámkom s kľučkou

Sklenené otočné dvere- Dolný Kubín

Kompletné sklenené dvere na mieru vyrobené z celoplošne jednostranne leptaneho skla (matelux, satinato)  skla 8 mm v montážnej sade s kovaním pripravenej na osadenie do existujúcej oceľovej alebo oblôžkovej zárubne. Dvere ovládané zámkom s kľučkou.

Produkt obsahuje :

 • 1 ks sklenené dverné krídlo z kaleného leptaním matovaného skla hrúbky 8 mm 
 • 2 ks otočných pántov na čap 
 • 1 ks zámok dvier oblý
 • 1 ks dvojica kľučiek
 • 1 ks protikus strelky zámku do falca zárubne

Príklady ceny 

 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  620 x 1970 mm cena od 229,-€ 
 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  720 x 1970 mm cena od 241,-€
 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  820 x 1970 mm cena od 253,-€
 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  920 x 1970 mm cena od 265,-€

pozn.: cena pri zvolenom povrchu kovania: eloxovaný strieborný hliník 

Pre zistenie cien viacerých variant a rozmerov sklenených otočných dvier môžete navštíviť  stránky nášho E-shopu skla a kovania sklenene.sk 

Adresa sklenených dvier uvedených v príklade: https://www.sklenene.sk/sklenene-otocne-a-kyvne-dvere/sklenene-otocne-dvere-matne-do-zarubne-2/

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Obrázok produktu je ilustračný. 

Matné sklenené otočné dvere do ostenia - cena

sklenené otočné dvere osadené do omietnuteho ostenia s ovládaním madlom

Sklenené otočné dvere - Senec

Kompletné jednostranne otváravé sklenené dvere na mieru vyrobené z celoplošne jednostranne leptaneho skla (matelux, satinato)  skla 8 mm. V montážnej sade s kovaním pripravenej na osadenie do omietnutého ostenia. Dvere ovládané madlom bez uzamknutia.

Produkt obsahuje :

 • 1 ks sklenené dverné krídlo z kaleného jednostranne leptaním matovaneho skla hrúbky 8 mm
 • 2 ks otočných pántov pre montáž na stenu
 • 1 ks obojstranne nerezové trubkové H madlo v rozmere 400/300/D25 mm
 • 1 ks guličková zarážka do steny Dorma
 • 1 ks tvarový plech s dorazom dvier pre guličkovú zarážku nerez atyp 

Príklady ceny 

 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  600 x 2000 mm cena od 207,-€ 
 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  700 x 2000 mm cena od 219,-€
 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  800 x 2000 mm cena od 232,-€
 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  900 x 2000 mm cena od 244,-€

pozn.: cena pri zvolenom povrchu kovania: eloxovaný strieborný hliník 

Pre zistenie cien viacerých variant a rozmerov sklenených otočných dvier môžete navštíviť  stránky nášho E-shopu skla a kovania sklenene.sk 

Adresa sklenených dvier uvedených v príklade: https://www.sklenene.sk/sklenene-otocne-a-kyvne-dvere/sklenene-otocne-dvere-matne-do-ostenia-1/

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Obrázok produktu je ilustračný. 

Matné sklenené kyvné dvere do ostenia- cena

sklenené kyvné tzv. lietačkové dvere osadené do omietnuteho ostenia s ovládaním madlom

Sklenené kyvné dvere - Brezno

Kompletné matné sklenené jednokrídlové dvere osadené do ostenia na rohových kyvných pántoch s podlahovým samozatváračom s ovládaním madlom. Dvere v príklade bez uzamknutia.

Produkt obsahuje :

 • 1 ks sklenené dverné krídlo z kaleného jednostranne leptaním matovaneho skla hrúbky 10 mm 
 • 1 ks  sada rohových pántov a podlahoveho samozatvárača v Ekonomickej triede s hydraulickým tlmením
 • 1 ks obojstranne nerezové trubkové H madlo v rozmere 400/300/D25 mm

Príklady ceny 

 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  700 x 2000 mm cena od 306,-€ 
 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  800 x 2000 mm cena od 320,-€
 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  900 x 2000 mm cena od 335,-€
 • Cena setu dvier pri rozmere otvoru  1000 x 2000 mm cena od 349,-€

pozn.: cena pri zvolenom povrchu kovania: eloxovaný strieborný hliník. Podlahový samozatvárač ma vždy krytovanie nerezové. 

Pre zistenie cien viacerých variant a rozmerov sklenených kyvných dvier navštívte  stránky nášho E-shopu skla a kovania sklenene.sk 

Adresa sklenených dvier uvedených v príklade: https://www.sklenene.sk/sklenene-otocne-a-kyvne-dvere/sklenene-otocne-dvere-matne-do-ostenia-1/

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Obrázok produktu je ilustračný. 

Kontaktný formulár sklenené otočné a kyvné dvere

Pošlite nám svoju správu alebo rovno zadanie na nezáväznú cenovú ponuku

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vášho zadania. Zásady spracovania osobných údajov.