Sklenené výplne rámového zábradlia

ukážky realizácií

Nerezové, oceľové či drevené zábradlie a v ňom, alebo pred ním, osadené bezrámové sklenené výplne zábradlia sú vhodným, moderne vypadajúcim a pritom bezpečným, cenovo dostupným riešením, ako zabezpečiť miesto proti prepadnutiu osôb. Naše sklenené bezrámové výplne zábradlia dodávame klientom, buď ako súčasť komplexnej dodávky zákazkového nerezového alebo oceľového nosného zábradlia vrátane sklenenej výplne, alebo ako samostatnú dodávku samotných sklenených výplní do už existujúcej konštrukcie zábradlia. Sklenené výplne zábradlia ktoré sú najčastejšie osadzované na bodových držiakoch, v našich realizáciách vždy obsahujú s otvore v skle prestrčený bezpečnostný kolík alebo montážnu skrutku proti vyšmyknutiu výplne ktorý je kľúčovým bezpečnostným prvkom v prípade úplného prelomenia sklenenej výplne.

Dostať ponuku